Familie- og bopælsforhold

Amdi Riis havde hele sit liv folkeregisteradresse i den lejlighed, hvor han var født: Julius Bloms Gade 45 3. th. på Nørrebro, København.

Her boede han sammen med sine forældre - og efter faderens død i 1949 alene sammen med moderen.

I sommeren 1952 købte Amdi Riis et sommerhus, beliggende Tavlekærsvej 12, lige ved Hvidovre havn. Grunden (Hvidovre 17gp) var godt 1200 m2 og er senere blevet opdelt i to (17gp og 17ys):

Matrikelkort, Tavlekærsvej

Købesummen var 10.000 kr., og der blev ikke tinglyst hæftelser - dvs. at den formentlig blev betalt kontant.

Fra midt i 1950'erne flyttede Amdi Riis telefonen til Hvidovre, så formentlig har han tilbragt det meste af tiden der frem til sin død i 1965. Noget tyder på, at også moderen boede fast i sommerhuset, som hun først solgte i 1969.

Se også erindringer fra en dreng i kvarteret .

Amdi Riis blev aldrig gift og fik ingen børn.

❮ Forrige Næste ❯