Skolegang

Amdi Riis blev indskrevet i 1A på Havremarkens (tidligere Husumgades) skole den 1. april 1918.

Den 1. august 1923 blev han overflyttet til mellemskolen på Forchhammersvej. Herfra blev han iflg. skoleprotokollen udskrevet den 11. august 1926 (ved starten af 4. mellem, dvs. uden mellemskoleeksamen). Andre elever er udskrevet ved skoleårets afslutning i juni, men Amdi Riis er først udskrevet ved næste skoleårs begyndelse. Der står ikke noget om, at han skulle være fortsat i en anden skole eller uddannelse (som det er noteret for andre).

Amdi Riis fortæller selv i forskellige interviews:

"(...) og jeg blev efterhaanden saa optaget af Musikken, at jeg sprang fra Skolen et halvt Aar før, Studentereksamen skulde løbe af Stabelen" (1)

"Det var oprindelig Meningen, jeg skule læse, der var ogsaa noget Snak om Læge, men hvad ved man. Jo, det var nok lidt af en Skuffelse for mine Forældre, selv om det vist ikke kom helt overraskende." (2)

"(...)Mine Forældre vilde oprindeligt have, jeg skulde være Lærer. Jeg havde sikkert ogsaa egnet mig glimrende til det! Men jeg selv havde ikke Lyst til at studere. Allerede de sidste Aar i Skolen spillede jeg til Bal sammen med Winstrup Olesen. Resultatet var, at jeg sad og halvsov i Skolen Dagen efter, og til sidst fik jeg et Brev med hjem, hvori man tilskrev mine Forældre, at jeg enten maatte holde op med at spille eller med at gaa i Skole. Saa holdt jeg op med at gaa i Skole og blev Pianist." (7)

❮ Forrige Næste ❯