Militærtjeneste

Amdi Riis udeblev fra sessionen i 1932 og blev idømt en bøde på 20 kr. i følge §13, stk. 1.

Lov om Værnepligt af 13. juni 1912: ”§ 13-1: Den, som i Fredstid uden lovligt Forfald udebliver fra den Session, for hvilken han i Henhold til §$ 10, nr. 1-6, og § 12 er pligtig at fremstille sig, straffes med bøder fra 10 kr. til 400 kr.”

Det ses ikke af lægdsrullen, at han på et senere tidspunkt skulle have været på session eller være indkaldt til militærtjeneste.

❮ Forrige Næste ❯