Musikerkarriere

Fra portræt i "Ord og Toner" 1945, nr 9 om Amdi Riis' musikerkarriere:

"Startede allerede som Sekstenaarig sin Musikerbane og spillede som Pianist i forskellige kendte Orkestre, bl.a. under Winstrup Olesen og Kaj Ewans, og var i et Par Aar Viktor Cornelius' Partner i "Arena". Blev knapt 21 Aar gammel Kapelmester i "Riddersalen" under Arne Weel's Direktion og senere Kapelmester paa "Fønixteatret" hos Direktør Henry Schmidt. Har siden været knyttet som Pianist og Repetitør til de fleste københavnske Privatteatre."

Amdi Riis sad ved "det ene af to flygler" til en del revyer, bl.a. Hornbæk Revyen 1942, 1943 og 1944. Imidlertid var det ikke i projektørlyset, han befandt sig bedst:

”Jeg har aldrig kunnet li’ projektørlys. Kan man sidde fredeligt i et orkester, kan det gå, men ikke i det skarpe lys.”  (8)

”Det er ikke noget for mig hver Aften at sidde i en rustningslignende, nybygget Smoking og ha’ det med Varme. Paa den anden Side hører jeg heller ikke til dem, der nyder at ligge i Solen og faa frisk Luft. Jeg forstaar faktisk ikke, at frisk Luft er saa sundt, som man siger. Personlig foretrækker jeg den gyldne Middelvej – et ikke for tilrøget Lokale med mange dejlige Typer af den Slags, jeg holder meget af.”  (9)

Efter 1944 akkompagnerer han kun af og til, og som oftest for at hjælpe Stig Lommer.

I 1951 blev Amdi Riis spurgt, om man kan leve godt af at skrive schlagere. Han svarer: ”Hvis man er heldig, men udover Kai Normann, Erik Fiehn og jeg er der vist ikke andre, der udelukkende kan klare sig ved at skrive melodier. De andre er musikere ved siden af.” (8)

❮ Forrige Næste ❯