Janus Jønsson (20. oktober 1877 - 1. februar 1949)

Amdi Riis' far er søn af husmand Lars Jönsson og hustru Ida Cecilie Jönsson fra Vestrabygaard, Høgserød pr. Løberød, Sverige.

Moderen døde, da Janus J. var 6-7 år gammel, og han kom fra august 1884 til at bo hos sin 12 år ældre søster, Kersti, som netop var blevet gift med købmand og skrædder Jens Nielsen Guldberg i Haverslev pr. Arden. Denne står opført som værge ved konfirmationen samme sted i 1892.

Janus Jønsson blev udlært som snedkersvend i Haverslev i 1897 og tilbragte de næste år som rejsende svend. Han aftjente dansk værnepligt i 1898 ved ingeniørregimentet. I 1905 kom han tilbage til Haverslev, som er nabosogn til Sønderup, hvor Amdi Riis' mor, Marie, på det tidspunkt var en 17-årig gårdmandsdatter.

I april 1907 flyttede Janus Jønsson (og formentlig Marie) til København, og de blev gift i januar 1909 i Sønderup Kirke.

Janus Jønsson ansøgte om og fik bevilget dansk statsborgerskab ved lov af 13. april 1923, jf. indvandrerdatabasen:

(Bemærk, at løbenummeret skal være 462 ... ikke 435)

I indfødsretssagen kan man læse, at han ernærede sig som snedkersvend, fik fine vidnesbyrd som værende ædruelig, arbejdsom, respektabel og i stand til at forsørge familien - dog måtte han i et par tilfælde netop omkring ansøgningstidspunktet søge hjælp fra hjælpekassen til gasregningen på grund af arbejdsløshed. Hjemmet har altså været pænt uden at være særlig rigt.

Han døde den 1. februar 1949 på Blegdamshospitalet med diagnosen "apoplexia cerebri hæmorrh. paresis cordis", populært kaldet et slagtilfælde, og blev bisat den 6. februar fra store Kapel på Assistens Kirkegård.